KS Reshoot

dyreparken
ks-reshoot
Dette er Dyreparkens offisielle mediebank. Her vil du finne bilder av både ny og historisk karakter, aktuelle filmer, designmanual, kontaktpersoner og nyttig info.

Bruk av bilder, logoer og elementer eksternt krever alltid godkjenning fra Dyreparken før bruk. I dette biblioteket ligger det også historiske bilder og bilder fra spesielle hendelser som ikke må brukes i markedsføringssammeneheng. Disse er tagget med "arkiv". Bilder merket med "ikke godkjent" skal ikke brukes hverken internt eller eksternt.

Tips til søk i bildearkiv:
Det finnes noen predefinerte søk som er merket med "pins". Trykker du på disse kommer bilder fra dette området opp. Når du bruker søkefeltet kan det være lurt å bruke anførselstegn da dette definerer en tag. Eksempelvis "mikkel rev". Da vil alt av Mikkel Rev dukke opp.

Kontakt jonas@dyreparken.no eller henrik@dyreparken.no ved spørsmål eller problemer.
Hang tight! We're preparing your download...