Dette er Dyreparkens offisielle mediebank. Her vil du finne bilder av både ny og historisk karakter, aktuelle filmer, designmanual, kontaktpersoner og nyttig info.

Bruk av bilder, logoer og elementer eksternt krever godkjenning fra Dyreparken. I dette biblioteket ligger det også historiske bilder og bilder fra spesielle hendelser som ikke må brukes i markedsføringssammeneheng. Disse er tagget med "arkiv".

Tips til søk i bildearkiv:
Det finnes noen predefinerte søk som er merket med "pins". Trykker du på disse kommer bilder fra dette området opp. Når du bruker søkefeltet kan det være lurt å bruke anførselstegn da dette definerer en tag. Eksempelvis "mikkel rev". Da vil alt av Mikkel Rev dukke opp.

Kontakt jonas@dyreparken.no ved spørsmål eller problemer.

This Brandfolder is private!

You must have access to view these assets.

Hang tight! We're preparing your download...